Nhật Thực

Sáng tác: 

Ngọc Đại

Trình bày: 

Đình Phước


Cho tôi một lần thôi
Được thăm viếng mộ em
Từ khi quen biết
Đến khi em xa cõi đời
Chúng mình không một lần vui
Chuyện tình hai đứa
Vương bao là sầu và bao chua xót
Hay tin lần đầu tiên
Ngày em đã thành dâu
Trời chưa tắt nắng
Khổ đau chưa lắm tuổi hờn
Đã được tin người yêu mất
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời cả trời âm u
Ngưu Lang cùng Chức Nữ
Còn mong thấy mặt nhau
Mình mang nặng cõi sầu
Đến thuở nào mới biết tin nhau
Xin chờ tôi nhé
Người mến yêu đến kiếp sau
Cho tôi một lần thôi
Được thăm viếng mộ em
Chồng em hay biết
Chắc không nỡ xua đuổi người
Đã thiệt thua từ dạo đó
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời ai thắng ai đây
Cho tôi một lần thôi
Được thăm viếng mộ em
Từ khi quen biết đến khi em xa cõi đời
Chúng mình không một lần vui
Chuyện tình hai đứa
Vương bao là sầu và bao chua xót
Hay tin lần đầu tiên
Ngày em đã thành dâu
Trời chưa tắt nắng
Khổ đau chưa lắm tuổi hờn
Đã được tin người yêu mất
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời cả trời âm u
Ngưu Lang cùng Chức Nữ
Còn mong thấy mặt nhau
Mình mang nặng cõi sầu
Đến thuở nào mới biết tin nhau
Xin chờ tôi nhé
Người mến yêu đến kiếp sau
Cho tôi một lần thôi
Được thăm viếng mộ em
Chồng em hay biết
Chắc không nỡ xua đuổi người
Đã thiệt thua từ dạo đó
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời ai thắng ai đây

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm