Nhân sinh quán

Sáng tác: 

Nhạc Hoa Lời Việt

Trình bày: 

Jin Tuấn Nam


Trước bồng lại ngoái lại, thế gian còn sân si
Khoảng cách phật và ma cách biệt một ánh nhìn thôi
Kẻ phiêu du nửa đời chẳng lo tâm tịnh mang phước an
Đông thủy ngoạn tây núi cao
Đã hiểu thấu nhân sinh này ân oán luân hồi.

Kiếp người đa đoan, danh lợi khiến từ bi biến tan
Phúc hay họa đến khó can trời không phú trời cũng chẳng mang
Bước qua ải tham sân si bỏ đi hết tục trần vướng mi
Lòng nhẹ nhõm như bông tuyết rơi dập dìu.

Chân trần bước đi, mong độ kiếp từ bi trước khi
Hoa ưu đàm nở trên bố y tận dương khí ngày ta khép mi
Dẫu gia tài lớn đến đâu một trăm năm đời người chẳng lâu
Tại sao phải hơn thua với nhau làm gì.


Xem trên Youtube

[C] Trước bồng lại ngoái [D] lại, thế [Bm] gian còn sân [Em] si
Khoảng cách [C] phật và ma cách [D] biệt một ánh nhìn [Bm] thôi
Kẻ phiêu [C] du nửa đời chẳng [D] lo [Bm] tâm tịnh mang phước [Em] an
Đông thủy [C] ngoạn tây núi [D] cao
Đã hiểu [Bm] thấu nhân sinh [Em] này ân [D] oán luân [Em] hồi.

[C] Kiếp người đa [D] đoan, danh lợi [Bm] khiến từ bi biến [Em] tan
Phúc hay [C] họa đến khó [D] can trời không [Em] phú trời cũng chẳng mang
Bước qua [C] ải tham sân [D] si bỏ đi [Bm] hết tục trần vướng [Em] mi
Lòng nhẹ [C] nhõm như bông tuyết [D] rơi dập [Em] dìu.

[C] Chân trần bước [D] đi, mong độ [Bm] kiếp từ bi trước [Em] khi
Hoa ưu [C] đàm nở trên bố [D] y tận dương [Em] khí ngày ta khép mi
Dẫu gia [C] tài lớn đến [D] đâu một trăm [Bm] năm đời người chẳng [Em] lâu
Tại sao [C] phải hơn thua với [D] nhau làm [Em] gì.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm