Nhắm mắt cho qua

Trình bày: 

Thích Nhuận Thanh


Dửng dưng một chút với đời
Ngó nghiêng mặc kệ những lời thị phi
Xưa giờ người vốn hiềm nghi
Phận ta nhỏ bé lấy gì thanh minh

Trần gian lắm chuyện bất bình
Ai ai cũng thấy riêng mình ta đâu
Hận thù ai oán bao lâu!
Đến khi nhắm mắt hố sâu được gì?

Còn thời chẳng có điều chi
Sa cơ thất thế khinh khi đến liền
Cũng gì một chữ kim tiền
Tâm tư sầu não muộn phiền từ đây

Giàu sang lắm kẻ quanh vây
Nói gì cũng đúng ngất ngây lòng người
Một mai mình khóc người cười
Đớn đau, đau đớn, kêu trời còn ai

Đành rằng cũng có đúng sai
Sao đời không hiểu mỉa mai làm gì
Ai ơi chớ có sân si
Sống sao nhân nghĩa từ bi làm đầu


Xem trên Youtube

Intro:
[Em][A]-[C][D][G]-[A][C]-[Bm][Em]-[Bm][Em]

Dửng [Em] dưng một chút với [A] đời
Ngó nghiêng mặc [C] kệ [D] những lời thị [G] phi
Xưa [Em] giờ người vốn hiềm [Am] nghi
Phận ta nhỏ [C] bé lấy gì thanh [B7] minh

Trần [Em] gian lắm chuyện bất [A] bình
Ai ai cũng [C] thấy [D] riêng mình ta [G] đâu
Hận [Em] thù ai oán bao [Am] lâu!
Đến khi nhắm [Bm] mắt hố sâu được [Em] gì?

Còn [Em] thời chẳng có điều chi
Sa cơ thất [C] thế [D] khinh khi đến [G] liền
Cũng [Em] gì một chữ kim [Am] tiền
Tâm tư sầu [C] não muộn phiền từ [B7] đây

Giàu [Am] sang lắm kẻ quanh [G] vây
Nói gì cũng [Bm] đúng ngất ngây lòng [C] người
Một [D] mai mình khóc người [G] cười
Đớn đau, đau [B7] đớn, kêu trời còn [Em] ai

Đành [Em] rằng cũng có đúng [A] sai
Sao đời không [C] hiểu [D] mỉa mai làm [G] gì
Ai [Bm] ơi chớ có sân [D] si
Sống sao nhân [Bm] nghĩa từ bi làm [Em] đầu

Nhắm mắt cho quaNghe thêm