Người Ngoài Phố

Sáng tác: 

Anh Việt Thu

Trình bày: 

Phương Dung
Nghe thêm