Người Em Vĩ Dạ

Trình bày: 

Quang Lê

Tôi nhớ người em Vỹ Dạ
Gặp bên chợ Đông Ba
Lần ghé miền Trung yêu thương
Theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương

Nón lá che khuất mắt biếc
Cắp sách sớm trưa chiều
Đi học Ðồng Khánh qua cầu Trường Tiền
Ôi tà áo trắng tóc thề se duyên.

Ôi phút giây ban đầu
Gặp em
Bỗng như quay về
Hình thành biết bao kỷ niệm
Mà giờ em ở nơi mô
Cho mình thương nhớ
Nhớ thương bây giừ.....

Tôi ước một hôm lại về
Miền trung qua chợ Ðông Ba
Để thấy người em năm xưa
Buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương
Để nhớ về ánh mắt biếc
Để có những đêm dài
Không còn lẻ bóng, không lạnh vào hồn
Không buồn , không nhớ lúc trời sang Đông.


Xem trên Youtube

1. Tôi nhớ người em Vỹ [C] Dạ
Gặp bên chợ Ðông [Em7] Ba
Lần [Am] ghé miền Trung yêu [Dm] thương
Theo chuyến [G] đò xuôi ngược dòng [C] Hương

Nón [Am] lá che khuất mắt [Em] biếc
Cắp [Am] sách sớm trưa [F] chiều
Đi học Ðồng [Dm] Khánh qua cầu Trường [Em7] Tiền
Ôi tà áo [G] trắng tóc thề se [C] duyên

ĐK: [Am] Ôi phút giây ban [Am]/[G] đầu
Gặp [Dm] em bỗng như quay [G] về
Hình thành biết bao kỷ [Dm] niệm
Mà [G] giờ em ở nơi [Dm]/[G] mô
Cho mình thương [G] nhớ, nhớ thương bây [C] chừ [Dm] [G] [C]

2.Tôi ước một hôm lại [C] về
Miền trung qua chợ Ðông [Em7] Ba
Để [Am] thấy người em năm [Dm] xưa
Buông mái [G] chèo xuôi ngược dòng [C] Hương

Để [Am] nhớ về ánh mắt [Em] biếc
Để [Am] có những đêm [F] dài không còn lẻ [Dm] bóng
Không lạnh vào [Em7] hồn
Không buồn không [G] nhớ lúc trời sang [C] Ðông