Người Đoàn Viên Thanh Niên

Sáng tác: 

Vũ Bảo Đạt

Trình bày: 

Zina Bya


Thanh niên Việt Nam, cháu con Lạc Hồng. Nòi giống tiên rồng ngày đêm nghe theo lời bác, Thanh niên Việt Nam ý chí kiên cường lèo lái con thuyền Việt Nam tương lai sáng ngời, người đoàn viên một lòng trung kiên chẳng lui bước dù ngàn gian khổ, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền , một ý chí vững mạnh đường đi tới vinh quang.

Lần 2: như trên

Lần 3: Như trên

Người đoàn viên một long trung kiên .... vinh quang
Thanh niên Vn (Thanh niên Vn) Quyết một lòng xây đắp non sông
Thanh niên Vn (Thanh niên VN) Quyết một lòng xây đắp non sông


Nghe thêm