Người Câm / 哑巴

Trình bày: 

Tiết Chi KhiêmThể loại:  Hoa Ngữ,  Trung Quốc


Nghe thêm