Ngược Dòng Hương Giang

Sáng tác: 

Đức Trịnh

Trình bày: 

Thanh Thanh Hiền
Nghe thêm