Ngỡ Bước Chân Người

Sáng tác: 

Trần Quang Lộc

Trình bày: 

Trần Quang Lộc


1. Ngày nao bước người xa nhau
Trăng miền thơ ấu
Soi lại đời nhau cười tan vỡ môi hoang
Từ đó lòng ta bỗng nghe im vắng
Chìm vào sâu lắng.

2. Ngày nao bước người xa nhau
Chim về rừng sâu
Lá vàng theo nhau tìm đâu bóng cố nhân
Người đi để mùi phấn hương vương vấn
Tình duyên phai kiếp nào.

ĐK:
Từ biệt người mùa xuân không về nữa
Đêm nghe gió về hát lời tình buồn
Như tiếng vĩ cầm ngân dạo khúc trở trăn
Ngỡ bước chân người trở về rất nhẹ rất nhẹ.

3. Ngày nào bước người ra đi
Hương sầu chia ly
Soi đọng trên mi lòng ta có đôi khi
Chợt thấy người về thoáng trong đáy cốc
Mờ tan theo tiếng cười.


Xem trên Youtube

1. Ngày [Am] nao bước người xa [G] nhau
Trăng miền thơ [F] ấu
Soi lại đời [C] nhau cười tan vỡ môi [E7] hoang
Từ [Am] đó lòng ta bỗng [B7] nghe im [E7] vắng
Chìm vào sâu [Am] lắng.

2. Ngày [Am] nao bước người xa [G] nhau
Chim về rừng [F] sâu
Lá vàng theo [C] nhau tìm đâu bóng cố [E7] nhân
Người [Am] đi để mùi phấn [B7] hương vương [E7] vấn
Tình duyên phai kiếp [Am] nào.

ĐK:
Từ biệt [G] người mùa xuân không về nữa
Đêm nghe [A] gió về hát lời tình buồn
Như tiếng vĩ cầm [Dm] ngân dạo khúc trở [E7] trăn
Ngỡ bước chân [Dm] người trở [G] về rất [E] nhẹ rất [E7] nhẹ.

3. Ngày [Am] nào bước người ra [G] đi
Hương sầu chia [F] ly
Soi đọng trên [C] mi lòng ta có đôi [E7] khi
Chợt [Am] thấy người về thoáng [B7] trong đáy [E7] cốc
Mờ tan theo tiếng [Am] cười.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm