Ngày Xưa Hoàng Thị

Sáng tác: 

Phạm Duy

Trình bày: 

Thái Thanh

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay

Em đi dịu dàng
Bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường
Nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về
Gót giày lặng lẽ đường quê

Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ

Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở
Muôn thuở còn thương còn thương

Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi

Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều
Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè

Rồi ngày qua đi qua đi qua đi

Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ
Đi lại đường xưa đường xưa

Cây xưa còn gầy
Nằm quay ván đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mây màu
Âm vang thuở nào
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau

Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này
Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau tìm nhau

Ôi con đường về
Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp
Lòng sao thấm mềm
Ngắt vội hoa này
Nhớ người thuở xưa thuở xưa

Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù
Theo nhau bụi đỏ đường mưa

Xưa theo Ngọ về
Mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi


Xem trên Youtube

1.Em [C] tan trường [Em] về, đường [C6] mưa nho [Em] nhỏ
Em [Am7] tan trường [Dm] về, đường [G7] mưa nho [C] nhỏ
Ôm [G7] nghiêng tập [C] vở, tóc [Am] dài tà [Em] áo vờn [G7] bay

Em [C] đi dịu [Em] dàng, bờ [C6] vai em [Em] nhỏ
Chim [Am7] non lề [Dm] đường, nằm [G7] im dấu [C] mỏ
Anh [G7] theo Ngọ [C] về gót [Am] giầy lặng [Em] lẽ đường [G7] quê

2. Em [C] tan trường [Em] về, anh [Am] theo Ngọ [C] về
Chân [Dm] anh nặng [G7] nề, lòng [C] anh nức [Am] nở
Mai [G7] vào lớp [C] học anh [Am] còn ngẩn [Em] ngơ, ngẩn [G7] ngơ

Em [C] tan trường [Em] về, mưa [Am] bay mờ [C] mờ
Anh [Dm] trao vội [G7] vàng, chùm [C] hoa mới [Am] nở
Ép [Dm] vào cuối [C] vở muôn [Am] thuở còn [Em] thương, còn [G7] thương

3. Em [C] tan trường [Em] về, anh [Am] theo Ngọ [C] về
Em [Dm] tan trường [G7] về, anh [C] theo Ngọ [Am] về
Môi [G7] em mỉm [Dm] cười mang [G7] mang sầu [C] đời, tình [G7] ơi

Bao [C] nhiêu là [Em] ngày theo [Am] nhau đường [C] dài
Trưa [Dm] trưa, chiều [G7] chiều Thu [C] Đông chẳng [Em] nhiều
Xuân [G7] qua rồi [Dm] thì chia [Em] tay phượng [G7] nở sang [C] hè

Tăng tone [C] -> [D]

* [D] Rồi [A7] ngày [D] qua [A7] đi, qua [D] đi, qua [A7] đi

4. Như [D] phai nhạt [F#m] mờ đường [D6] xanh nho [F#m] nhỏ
Như [Bm7] phai nhạt [Em] mờ, đường [F#m] xanh nho [D] nhỏ
Hôm [A7] nay tình [D] cờ đi [Bm] lại đường [F#m] xưa, đường [A7] xưa

Cây [D] xưa còn [F#m] gầy nằm [D6] phơi dáng [F#m] đỏ
Áo [A7] em ngày [Em] nọ phai [A7] nhạt mấy [D] màu
Âm [A7] vang thuở [D] nào bước [Bm] nhỏ tìm [F#m] nhau, tìm [A7] nhau

5. Xưa [D] tan trường [F#m] về, anh [Bm] theo Ngọ [D] về
Nay [Em] trên đường [A7] này đời [D] như sóng [Bm] nổi
Xóa [A7] bỏ vết [D] người, chân [Bm] người tìm [F#m] nhau, tìm [A7] nhau

Ôi [D] con đường [F#m] về ôi [Bm] con đường [D] về
Bông [Em] hoa còn [A7] đẹp lòng [D] sao thấm [Bm] mệt
Ngắt [Em] vội hoa [D] này nhớ [Bm] người tình [F#m] xưa thuở [A7] xưa

6. Xưa [D] tan trường [F#m] về anh [Bm] theo Ngọ [D] về
Xưa [Em] tan trường [A7] về anh [D] theo Ngọ [Bm] về
Đôi [F#m] chân mịt [Em] mù theo [A7] nhau bụi [D] đỏ đường [A7] mơ

Xưa [D] theo Ngọ [F#m] về mái [Bm] tóc Ngọ [D] dài
Hôm [Em] nay đường [A7] này cây [D] cao hàng [Bm] gầy
Đi [F#m] quanh tìm [A7] hoài ai [D] mang bụi [A7] đỏ đi [D] rồi.