Ngày Sau Sẽ Ra Sao

Sáng tác: 

Minh Kỳ

Trình bày: 

Tuấn Quang & 

Hồng Phượng
Nghe thêm