Ngại Gì

Sáng tác: 

Sơn Hạ

Trình bày: 

Bằng Chương & 

Hồ Phương Liên


Ngại gì câu nói xa nhau
Thì thôi em cứ bước qua bên cầu
Ngại chi hai tiếng chia ly
Thì thôi em cứ vu quy theo chồng.

Chuyện tình ta xem như là giấc mơ trong đời
Chuyện tình ta xem như là giấc mộng trôi xa
Xa nhau xá chi tình ơi lỡ không chung đường
Thì thôi chúc anh mai sang cầu vui trọn tình nhau.

Mai đây nếu ta gặp nhau trên lối xưa
Bước chân người đi trong tiễn đưa
Mắt buồn quặn sâu xin đừng khơi lại buổi ban đầu

Để người ra đi không nhớ nhau
Mắt lệ từ ly ôi xót đau
Mối duyên tình đầu xin hẹn lại mai sau.

Hôm nao bước chân người đi xin chúc nhau
Mối duyên tình xưa ôi kiếp sau
Nếu còn gặp nhau thì đành thôi bước vội qua cầu
Lỡ một đời thôi con sống trôi
Để tình lẻ loi ai trách tôi
Mối duyên ban đầu trao trọn cuộc tình nhau.


Xem trên Youtube

Ngại [Em] gì câu nói xa [A] nhau
Thì thôi em [Bm] cứ bước qua bên [Em] cầu
Ngại [Bm] chi hai tiếng chia [D] ly
Thì thôi em [Bm] cứ vu quy theo [Em] chồng.

Chuyện tình [Em] ta xem như là giấc mơ trong [A] đời
Chuyện tình ta xem như [D] là giấc mộng trôi [G] xa
Xa nhau xá [Bm] chi tình ơi lỡ không chung [D] đường
Thì thôi chúc [Bm] anh mai sang cầu vui trọn tình [Em] nhau.

Mai [Em] đây nếu ta gặp nhau trên lối [A] xưa
Bước chân người [Em] đi trong tiễn đưa
Mắt buồn quặn [Am] sâu xin đừng [D] khơi lại buổi ban [Em] đầu

Để người ra [Bm] đi không nhớ nhau
Mắt lệ từ [D] ly ôi xót đau
Mối duyên tình [Bm] đầu xin hẹn lại mai [Em] sau.

Hôm [Em] nao bước chân người đi xin chúc [A] nhau
Mối duyên tình [Em] xưa ôi kiếp sau
Nếu còn gặp [Am] nhau thì đành [D] thôi bước vội qua [Em] cầu
Lỡ một đời [Bm] thôi con sống [Em] trôi
Để tình lẻ [D] loi ai trách tôi
Mối duyên ban [Bm] đầu trao [B7] trọn cuộc tình [Em] nhau.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm