Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Trình bày: 

Trường Kha


Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm