My Baby

Trình bày: 

Trương Lập Cơ


你仿似蜘蛛 编帜梦里的丝
要捆我绑我 一朝一夕说心事
这火烫的心 今宵共你相依
正想你等你一生同编帜温馨的故事
长夜正展开 人在盼待你不应只有深宵对视
HOLD ME MY BABY 用两臂说出暗示
OH KISS ME MY BABY 以唇轻印梦儿
TOUCH ME MY BABY 让你我更多透视
OH LOVE ME MY BABY 两人之间只欠动词

Thể loại:  Hong Kong,  Hoa Ngữ


Nghe thêm