Muôn Kiếp Vấn Vương

Sáng tác: 

K-ICM

Trình bày: 

K-ICM & 

Ryo


Ánh trăng đêm phai mờ
Duyên ta cũng thôi mong chờ
Giọt sầu chia ly người ra đi tiếc chi
Rót thêm ly ưu phiền
Đêm nay sẽ thôi lưu luyến
Muộn phiền tan biến khi người đi
Thương là sai sầu bi thương nhớ ai đêm dài
Chuyện nhân gian tình yêu sao trái ngang
Tình thiên thu muôn kiếp vấn vương
Người ta thương cách xa đôi đường
Lời biệt ly còn cay trên khóe mi
Tình ta tan duyên kiếp lỡ làng
Đàn ai buông tiếng than vô vàn
Tình thêm sâu, niềm đau ta ai thấu
Ánh trăng đêm qua thềm
Mang nỗi nhớ thương êm đềm
Chợt đưa ta lạc vào trong khói sương
Nhớ ai đôi chân nay như
Đang mất phương hướng
Nghìn trùng xa cách, ta mơ hồ
Thương là sai sầu bi thương nhớ ai đêm dài
Chuyện nhân gian tình yêu sao trái ngang
Tình thiên thu muôn kiếp vấn vương
Người ta thương cách xa đôi đường
Lời biệt ly còn cay trên khóe mi
Tình ta tan duyên kiếp lỡ làng
Đàn ai buông tiếng than vô vàn
Tình thêm sâu, niềm đau ta ai thấu


Xem trên Youtube

1. [Em] Ánh trăng đêm phai mờ duyên ta cũng [D] thôi mong chờ
Giọt [C] sầu chia ly [D] người ra đi tiếc [Em] chi
Rót thêm ly ưu phiền đêm nay sẽ [D] thôi lưu luyến
Muộn [C] phiền tan biến [D] khi người [Em] đi.

T-ĐK:
[Am] Thương là sai sầu bi thương nhớ [Em] ai đêm dài
[C] Chuyện nhân gian tình yêu sao trái [B7] ngang.

ĐK:
Tình thiên thu muôn [Em] kiếp vấn vương
Người ta thương cách [D] xa đôi đường
[C] Lời biệt ly [D] còn cay trên khóe [Em] mi.

Tình ta tan duyên [Em] kiếp lỡ làng
Đàn ai buông tiếng [D] than vô vàn
[C] Tình thêm sâu, [D] niềm đau ta ai [Em] thấu.

2. [Em] Ánh trăng đêm qua thềm mang nỗi nhớ [D] thương êm đềm
[C] Chợt đưa ta lạc vào trong khói [Em] sương
Nhớ ai đôi chân này như đang mất [D] phương hướng
[C] Nghìn trùng xa cách, [D] ta mơ [Em] hồ.

ĐK:
Tình thiên thu muôn [Em] kiếp vấn vương
Người ta thương cách [D] xa đôi đường
[C] Lời biệt ly [D] còn cay trên khóe [Em] mi.

Tình ta tan duyên [Em] kiếp lỡ làng
Đàn ai buông tiếng [D] than vô vàn
[C] Tình thêm sâu, [D] niềm đau ta ai [Em] thấu.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm