Mười Nhớ

Trình bày: 

Thu Hồng


Một em nhớ đôi bạn chung tình

Hai em nhớ yểu điệu

Ba em nhớ tiếng nói

Bốn em nhớ đến đôi người đồng tâm

A hời a hư hợi hư là hứ hợi hừ

Năm nhớ người buông nụ cười nên em nhớ à hơi a a tính tính

Tinh í ơ tinh tính tình tình tinh a hợi a ư hợi ư là ứ hời hừ

Sáu em nhớ em gửi lời thăm người

Bẩy em nhớ tới người tri kỷ

Tám em nhớ phong thư gửi nhạn

Chín em nhớ đến đôi người tri âm

A hợi a ư hợi ư là hứ hợi ừ

Mười xinh ơ chung tình nên em nhớ à hợi a tính tình

Tinh í ơ tinh tính tình tình tinh a hợi a ư hợi ư là hứ hợi .. hừ..


Nghe thêm