Mừng Sinh Nhật

Trình bày: 

Xuân Nghi


Mừng em sinh nhật thứ bao nhiêu
Bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều
Này em anh chị hãy vui theo
Bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều

Mừng em sinh nhật thứ bao nhiêu
Bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều
Này em anh chị hãy vui theo
Bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trịnh


Nghe thêm