Mùa Thu Thay Áo

Sáng tác: 

Trần Hữu Bích

Trình bày: 

Quang Lý
Nghe thêm