Mùa Thu Không Trở Lại

Sáng tác: 

Phạm Trọng Cầu

Trình bày: 

Trần Mạnh Tuấn
Nghe thêm