Mưa Thơm Phố Huế

Trình bày: 

Quang Linh


Mưa thơm, trên phố chiều nay,
em về xanh lá hàng cây,
hàng cây bên đường
Mây bay, áo mộng ngày thương,
tóc mây tóc mây tháng nhớ,
vấn vương vấn vương năm chờ
Mưa ơi, xao xuyến vần thơ,
em về tha thiết ngẩn ngơ,
ngẩn ngơ câu hò
Hương Giang lắng đọng giòng mơ,
thuở nào, thuở nào lưu luyến đôi bờ,
đôi bờ gọi nhau

Mưa thơm, cho Huế dậy hương,
đón người con gái mười thương
mười thương xa về
Rộn vang tiếng hát đê mê,
em về giữ trọn hẹn thề,
hẹn thề người ơi

Mưa thơm, nghiêng nón bài thơ,
góc đường hoa trắng, ngày xưa,
ngày xưa tan trường.
Về đây, nguồn cội quê hương,
thương em bước nhỏ bên đường
Bên đường chiều rơi.


Xem trên Youtube

1. Mưa [C] thơm, trên phố chiều [Am] nay
Em về xanh [F] lá hàng cây
Hàng cây bên [Dm] đường
Mây [C] bay, áo mộng ngày [F] thương
Tóc mây tóc mây tháng [Am] nhớ
Vấn [Dm] vương vấn vương năm [G] chờ

2. Mưa [C] thơm, xao xuyến vần [Am] thơ
Em về tha [F] thiết ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu [Dm] hò
Hương [C] Giang lắng đọng dòng [F] mơ
Thuở nào, thuở nào lưu [Am] luyến đôi [G] bờ
Đôi bờ gọi [C] nhau

Mưa [C] thơm, cho Huế dậy [Em] hương [Am]
Đón người con [Dm] gái mười thương
Mười thương xa [C] về
Rộn [Dm] vang tiếng hát đê [G] mê
Em về giữ [C] trọn hẹn thề
Hẹn thề người [Am] ơi

Mưa [C] thơm, nghiêng nón bài [Em] thơ [Am]
Góc đường hoa [Dm] trắng
Ngày xưa, ngày xưa tan [C] trường
Về [Dm] đây, nguồn cội quê [G] hương
Thương em bước [C] nhỏ bên [G] đường
Bên đường chiều [C] rơi

3. Mưa [C] thơm, xao xuyến vần [Am] thơ
Em về tha [F] thiết ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu [Dm] hò
Hương [C] Giang lắng đọng dòng [F] mơ
Thuở nào, thuở nào lưu [Am] luyến đôi [G] bờ
Đôi bờ gọi [C] nhauNghe thêm