Mưa Lệ

Sáng tác: 

Lam Phương

Trình bày: 

Thanh Hà
Nghe thêm