Mưa

Sáng tác: 

Văn Phụng

Trình bày: 

Hòa Tấu
Nghe thêm