Mùa Hoa Anh Đào

Trình bày: 

Quốc Dũng


Mùa Hoa Anh Đào

Mùa xuân sang có hoa Anh đào,
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu,
Lòng bâng khuâng, nhớ ai năm nào,
Hẹn hò nhau dưới hoa Anh đào,
Mình nói chuyện ngày sau.

Còn tìm đâu phút vui ban đầu!
Bụi thời gian cuốn trôi về đâu?
Để cho ai nhớ thương ai nhiều,
Vì đã xa cách nhau lâu rồi,
Dù nói không nên lời!

Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi,
Tìm về quá khứ thấy xuyến xao lòng tôi,
Gió xuân đến bao giờ,
Ngỡ như bước chân ai qua thềm hay là mơ?

... (Mùa xuân sang có hoa Anh đào,
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu,
Lòng bâng khuâng, nhớ ai năm nào,
Hẹn hò nhau dưới hoa Anh đào,
Mình nói chuyện ngày sau)...

Rồi xuân sang thấy hoa Anh đào.
Màu hoa đây, dáng xưa còn đâu?
Niềm tâm tư khép kín trong lòng
Và tôi yêu bóng ai năm nào,
Như đã yêu hoa anh đào.


Nghe thêm