Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố

Trình bày: 

Thanh Lam

Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh ...
Heo may từng cơn gió
bước chân về căn gác nhỏ
Nhìn xuống công viên...

Ngồi xem lá úa trên đường vắng
Buổi chiều ngủ vùi
Cô đơn còn theo dấu
những đêm dài nghe tiếng sầu
Thì thầm với nhaụ
Cho anh yêu em thêm một lần nữa,
rồi mai giã từ
Mất em đi rồi,
đời vắng đi tiếng cười
Mình anh ở lại trong tiếc nuối...

Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo may từng cơn gió
bước chân về căn gác nhỏ
Khi mùa đông đến trong thành phố.


Xem trên Youtube

1. Mùa [Am] đông sắp đến trong thành phố [A7]
Buổi [Dm] chiều trời [Am] lạnh
Heo [F] mây từng cơn [G] gió bước chân [C] về căn gác [F] nhỏ
Nhìn [Dm] xuống công [E] viên

2. Ngồi [Am] xem lá úa trên đường vắng [A7]
Buổi [Dm] chiều ngũ [Am] vùi
Cô [F] đơn còn theo [G] dấu
Những đêm [C] dài nghe tiếng [F] sầu
Thì [Dm] thầm với [A7] nhau

ĐK: [A] Cho anh yêu em thêm một lần [Dm] nữa
[G] Rồi mai giã [C] từ
Mất em đi [F] rồi đời [Em] vắng đi tiếng [A7] cười
Mình [Dm] anh ở lại [B7] trong tiếc [E] nuối

3. Mùa [Am] đông sắp đến trong thành phố [A7]
Buổi [Dm] chiều trời [Am] lạnh
Heo [F] mây từng cơn [G] gió
Bước [C] chân về căn gác [F] nhỏ
Khi mùa [Dm] đông [E] đến trong thành [Am] phố

* Cô [F] đơn còn theo [G] dấu
Những đêm [C] dài nghe tiếng [F] sầu
Khi mùa [Dm] đông [E] đến trong thành [Am] phố