Một Ngày Như Mọi Ngày

Sáng tác: 

Trịnh Công Sơn

Trình bày: 

Dương Triệu Vũ


Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi

Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi

Những sông trôi âm thầm
Đám rong rêu xếp hàng
Những mặt đường nằm câm
Những mặt người buồn tênh

Sóng đong đưa linh hồn
Có mưa quanh chỗ nằm
Mãi một đời về không
Trong chập chùng thác nguồn

Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say

Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...

1. Một [Am] ngày như mọi [F] ngày em [Em] trả lại đời [Am] tôi
Một [Dm] ngày như mọi [G] ngày ta [C] nhận lời tình [F] cuối
Một [Dm] ngày như mọi [E7] ngày đời [Am] nhẹ như mây [Dm] khói
Một [G] ngày như mọi [C] ngày mang [E] nặng hồn tả [E7] tơi.

Một [Am] ngày như mọi [F] ngày nhớ [Em] mặt trời đầu [Am] môi
Một [Dm] ngày như mọi [G] ngày đau [C] nặng từng lời [F] nói
Một [Dm] ngày như mọi [E7] ngày từng [Am] mạch đời trăn [Dm] trối
Một [G] ngày như mọi [C] ngày đi [E7] về một mình [Am] tôi.

ĐK:
Những sông [A] trôi âm [Dm] thầm đám rong [G] rêu xếp [C] hàng
Những mặt [F] đường nằm [Dm] câm những mặt [G] người buồn [C] tênh.
Sóng đong [A7] đưa linh [Dm] hồn có mưa [G] quanh chỗ [C] nằm
Mãi một [F] đời về [Dm] không trong chập [E7] chùng thác [Am] nguồn.

2. Một ngày như mọi [F] ngày đi [Em] về một mình [Am] tôi
Một [Dm] ngày như mọi [G] ngày quanh [C] đời mình chợt [F] tối
Một [Dm] ngày như mọi [E7] ngày giọng [Am] buồn lên tiếp [Dm] nối
Một [G] ngày như mọi [C] ngày xe [E] ngựa về ngủ [E7] say.

Một ngày như mọi [F] ngày em [Em] trả lại đời [Am] tôi
Một [Dm] ngày như mọi [G] ngày xếp [C] vòng tay oan [F] trái
Một [Dm] ngày như mọi [E7] ngày từng [Am] chiều lên hấp [Dm] hối
Một [G] ngày như mọi [C] ngày bóng [E7] đổ một mình [Am] tôi.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm