Một Kiếp Phong Ba

Trình bày: 

Hòa Tấu


Biển xa muôn cơn sóng nhấp nhô đưa hồn ta đến
nơi nào
Tình yêu sao muôn thưở vẫn đam mê dạt dào
vào khi chiều xuống
Hãy sống với giấc mộng trong xanh
Khi đôi ta luôn nghìn trùng cách ngăn
Con tim trong giây phút không quên thương đau
cớ sao ta không chờ nhau
Ai cho em câu hát ân tình
Đã có những ánh trăng sao mơ màng
Mau vui lên em hởi em rong chơi như cánh chim
Vì cuộc đời chỉ là thế thôi
Biển xa muôn cơn sóng nhấp nhô đưa hồn ta đến
nơi nào
Tình yêu sao muôn thưở vẫn đam mê dạt dào
vào khi chiều xuống
Hãy sống với giấc mộng trong xanh
Khi đôi ta luôn nghìn trùng cách ngăn
Con tim trong giây phút không quên thương đau
Cớ sao ta không chờ nhau
Ai cho em câu hát ân tình
Đã có những ánh trăng sao mơ màng
Mau vui lên em hởi em rong chơi như cánh chim
Vì cuộc đời chỉ là thế thôi
Hãy sống với giấc mộng trong xanh
Khi đôi ta luôn nghìn trùng cách ngăn
Con tim trong giây phút không quên thương đau
Cớ sao ta không chờ nhau
Ai cho em câu hát ân tình
Đã có những ánh trăng sao mơ màng
Mau vui lên em hởi em rong chơi như cánh chim
Vì cuộc đời chỉ là thế thôi
Mau vui lên em hởi em rong chơi như cánh chim
Vì cuộc đời chỉ là thế thôi


Nghe thêm