Một kiếp người

Sáng tác: 

Nguyên Chấn Phong

Trình bày: 

Thích Nhuận Thanh


1. Một kiếp con người giờ nằm trong hố sâu lòng đất
Một kiếp mưu sinh lúc mất đi cũng chẳng mang gì
Lúc sống nghèo sang, lúc mất đi cũng bàn tay trắng
Bụi cát thời gian sẽ phủ che vui buồn thế nhân

2. Người sống một lần và cũng chỉ có một lần chết
Hãy sống làm sao lúc mất đi lòng chẳng ân hận
Cuối xuống nhìn nhau, để nhắc ta đừng tìm hơn thua
Mang nỗi thương đau, để biết đau ta mang cho người

ĐK: Đời là như thế, một ngày mai ta sẽ đi đâu, về đâu!?
Một kiếp lầm than có tên là “kiếp con người”
Ai cũng xin ra một lần, ai cũng mất đi một lần
Ai cũng như nhau quặn đau con tim khi nhìn ai khóc

Đời là như thế, một ngày mai ta sẽ đi đâu về đâu!?
Đời thoáng qua mau, nỗi đau nào sẽ lâu dài
Ai ơi đừng khóc, khi hiểu đời người thật ngắn, hãy cười,
Để dành nước mắt lại ngày sau cho người khóc ta cười


Xem trên Youtube

Intro:
[Am][F]-[Dm][Bdim][E7]-[Am][Dm]
[G][C]-[F][B7][E7][Am]-[Dm][Bb][E7][Am]

1. Một kiếp con [Am] người giờ nằm trong hố sâu lòng [Em] đất
Một kiếp mưu [Dm] sinh lúc mất đi cũng chẳng mang [Am] gì
Lúc sống nghèo [G] sang, lúc mất đi cũng bàn tay [C] trắng
Bụi cát thời [Dm] gian sẽ phủ che vui buồn thế [Esus4] nhân [E7]

2. Người sống một [Am] lần và cũng chỉ có một lần chết
Hãy sống làm [Dm] sao lúc mất đi lòng chẳng ân [Am] hận
Cuối xuống nhìn [G] nhau, để nhắc ta đừng tìm hơn [C] thua
Mang nỗi thương [Bdim] đau, để biết [E7] đau ta mang cho [Am] người

ĐK: Đời là như [F] thế, một ngày mai ta sẽ đi [G] đâu, về đâu!?
Một kiếp lầm [Dm] than có [G] tên là “kiếp con [C] người”
Ai cũng xin [Dm] ra một lần, ai cũng mất [Am] đi một lần
Ai cũng như [F] nhau quặn đau con tim khi nhìn ai [E7] khóc

Đời là như [F] thế, một ngày mai ta sẽ đi [G] đâu về đâu!?
Đời thoáng qua [Dm] mau, nỗi [G] đau nào sẽ lâu [C] dài
Ai ơi đừng [Dm] khóc, khi hiểu [Am] đời người thật ngắn, hãy cười,
Để dành nước [F] mắt lại ngày [E7] sau cho người khóc ta [Am] cườiNghe thêm