Monica

Trình bày: 

Trương Quốc Vinh


你以往爱爱上我不顾一切
将一生青春牺牲给我光辉
好多谢一天你改变了我
无言来奉献柔情常令我个心有愧
ThanksthanksthanksthanksMonica
谁能代替你地位
你以往教我教我恋爱真谛
只可惜初生之虎将你睇低
好多谢分手你启发了我
期求原谅我柔情随梦去你不要计
OH想当初太自卫
OH将真心当是伪
OH当光阴已渐逝
方知它珍贵你已有依归
负了你错爱此美梦永远藏于心底

Thể loại:  Hoa Ngữ,  Hong Kong


Nghe thêm