但愿人长久 / Mong Anh Hạnh Phúc Mãi

Trình bày: 

Vương Uyển Chi


míng yuè jǐ shí yǒu

明月 几时 有
Bǎ jiǔ wèn qīng tiān

把 酒 问 青天
bù zhī tiān shàng gōng què

不知 天上 宫阙
jīn xī shì hé nián

今昔 是 何年
Wǒ yù chéng fēng guī qù

我 欲 乘风 归去
Yòu kǒng qióng lóu yù yǔ

又 恐 琼楼 玉宇
gāo chù bú shèng hán

高处 不 胜寒
qǐ wǔ nòng qīng yǐng

起舞 弄 清影
hé sì zài rén jiān

何似 在 人间
zhuǎn zhū gé

转 朱阁
Dī (qǐ) hù

低 (绮)户
Zhào wú mián

照 无眠
Bù yīng yǒu hèn

不 应 有 恨

hé shì cháng xiàng bié shí yuán

何事 长向 别 时圆
rén yǒu bēi huān lí hé

人 有 悲欢 离合

Yuè yǒu yīn qíng yuán quē

月 有 阴晴 圆缺

cǐ shì gǔ nán quán

此事 古 难全

dàn yuàn rén cháng jiǔ

但愿 人 长久

qiān lǐ gong chán juān

千里 共 婵娟

Thể loại:  Hoa Ngữ,  Hong Kong


Nghe thêm