Moder, Jeg Er Traet, Nu Vil Jeg Sove

Trình bày: 

Stefano Bollani


Instrumental

Thể loại:  Âu Mỹ,  Blues / Jazz


Nghe thêm