Mơ Em Chợ Tình Sapa

Trình bày: 

Khánh Linh


Gió rít , thông reo , thấp thoáng mây bay ,
Bụi mưa lẫn bụi sương , sương
Áo váy , đôi chim chúm chím lúm đồng tiền đong đưa .
Kìa cơn lũ quét , kìa cơn lũ ống không bằng mắt anh nhìn em , thấy em .

Tan trong sương đêm một tiếng khèn ,
Tan trong sương đêm trăng ngẩn ngơ .
Rượu táo mèo chuếnh choáng nhặt thơ đá
Trăm năm ngả nghiêng ,
nghiêng tiếng khèn chuếnh choáng , nghiêng đồi núi mơ em .
Mơ em chợ tình Sapa .


Nghe thêm