Miệt Vườn Quê Em

Sáng tác: 

Nguyễn Minh Anh

Trình bày: 

Lê Hậu & 

Ngọc Hồng
Nghe thêm