Miền Trung Ơi

Sáng tác: 

Trần Vũ Anh Bình

Trình bày: 

Lê Sang
Nghe thêm