Miền Trung Ơi

Sáng tác: 

Đinh Tuấn Khương

Trình bày: 

Khánh An BoleroXem trên YoutubeNghe thêm