Miền Trung Ơi Đau Xót Nào Vơi

Sáng tác: 

Hà Sơn

Trình bày: 

Phương Ý


1. Chiều nơi xứ người con chợt lặng nghe tin bão xa
Thương quá quê nhà đất mẹ miền Trung những ngày qua
Quê hương gian khó bao đời giờ thêm mưa bão khắp trời
Nghe lòng chơi vơi đau xót nghẹn lời

2. Mẹ quê dáng gầy mắt nhòa lệ rơi trong gió mưa
Thương mấy cho vừa thương đàn trẻ thơ rét lạnh câm
Khơi xa cha vẫn chưa về ngoài kia dông bão tứ bề
Oán than não nề khắp cả miền quê

ĐK:
Mẹ ơi con nghe buốt lạnh lòng đau
Thương bao kiếp người nổi trôi
Bóng ai đã khuất xa rồi
Triều dâng nhấn chìm bao bao nhà tranh xiêu
Xót thôn xưa chừ tiêu điều
Miền Trung ơi đớn đau thật nhiều

3. Người đi có về xin gửi lời thăm nơi cố hương
Dẫu cách phương trời nhưng nặng tình thương nhớ nào vơi
Yêu sao câu hát ru hời bầu ơi thương lấy bí cùng
Chung một tấm lòng hướng về miền Trung.


Xem trên Youtube

1. Chiều nơi xứ [C] người con chợt lặng [G] nghe tin bão [Am] xa
Thương quá quê [Em] nhà đất mẹ miền [Am] Trung những ngày [Dm] qua
Quê hương gian khó bao [F] đời giờ thêm mưa bão khắp [Em] trời
Nghe lòng chơi [Dm] vơi đau xót nghẹn [G] lời

2. Mẹ quê dáng [C] gầy mắt nhòa lệ [G] rơi trong gió [Am] mưa
Thương mấy cho [Em] vừa thương đàn trẻ [Am] thơ rét lạnh [Dm] câm
Khơi xa cha vẫn chưa [F] về ngoài kia dông bão tứ [Em] bề
Oán than não [G] nề khắp cả miền [C] quê

ĐK:
Mẹ [C] ơi con nghe buốt lạnh lòng [Em] đau
Thương [Am] bao kiếp người nổi [Dm] trôi
Bóng [D7] ai đã khuất xa [G] rồi
Triều [Dm] dâng nhấn [Am] chìm bao bao nhà tranh [Dm] xiêu
Xót thôn xưa chừ tiêu [G] điều
Miền Trung ơi đớn đau thật [C] nhiều

3. Người đi có [C] về xin gửi lời [G] thăm nơi cố [Am] hương
Dẫu cách phương [Em] trời nhưng nặng tình [Am] thương nhớ nào [Dm] vơi
Yêu sao câu hát ru [F] hời bầu ơi thương lấy bí [Em] cùng
Chung một tấm [G] lòng hướng về miền [C] Trung.Nghe thêm