Miền quê duyên nợ

Trình bày: 

Huyền Trang Sao Mai


1. Răng anh nỏ về thăm lại miền quê
Nơi dòng sông Lam bốn mùa mưa nắng
Nơi câu hò ví dặm em thương
Nơi em chờ, em đợi người ơi, người ơi

2. Lâu anh nỏ về thăm lại miền quê
Thăm lại người xưa đợi chờ héo hắt
Bến quê nghèo em cắm sào buông neo
Đợi người đi về cùng em hát khúc trao tình

ĐK :
Anh đi rồi, miền quê buồn lắm đó
Áo nâu sòng em nhuộm màu nắng mưa
Anh đi rồi, nào anh có nhớ
Dáng héo mòn mỗi chiều nhìn dòng trôi

Anh đi, anh đi bỏ lại mái trường
Bỏ lại con đường, bỏ lại người thương
Anh đi, anh đi người ấy vấn vương
Màu hoa sim tím nhuộm đầy dòng Lam

Anh đi, anh đi mang cả tình em
Ngàn năm thương nhớ đợi chờ người ơi
Anh đi, anh đi mang cả tình quê
Miền quê mong nhớ anh về, anh về người ơi


Xem trên Youtube

1. [Am] Răng anh nỏ về thăm lại miền quê
Nơi dòng sông [G] Lam bốn mùa mưa [Am] nắng
Nơi câu [G] hò ví dặm em thương [E]
Nơi em chờ, em [E] đợi người ơi, người [E7] ơi

2. [Am] Lâu anh nỏ về thăm lại miền quê [Am]
Thăm lại người [G] xưa đợi chờ héo [Am] hắt
Bến quê [G] nghèo em cắm sào buông [G] neo
[E] Đợi người đi [E7] về cùng em hát khúc trao [Am] tình

ĐK :
Anh đi [A] rồi, miền quê buồn lắm [A] đó
Áo nâu [Bm] sòng em [E7] nhuộm màu nắng [A] mưa
Anh đi [Am] rồi, nào anh có [F] nhớ
Dáng héo [G] mòn mỗi [A7] chiều nhìn dòng [Dm] trôi

Anh [C] đi, anh [Am] đi bỏ lại mái [F] trường
Bỏ lại con [Am] đường, bỏ lại người [G] thương
Anh [Dm] đi, anh đi người ấy vấn [Dm] vương
Màu hoa sim [E] tím nhuộm đầy dòng [F] Lam

Anh [G] đi, anh đi mang cả tình [F] em
Ngàn năm thương [E] nhớ đợi [E7] chờ người [Am] ơi
Anh [G] đi, anh đi mang cả tình [F] quê
Miền quê mong [E] nhớ anh [E] về, anh [E7] về người [Am] ơi

Miền quê duyên nợNghe thêm