Mẹ Ơi Mai Con Về

Sáng tác: 

Hoàng Nhất

Trình bày: 

Trung Kiên


Từ ngày con bỏ mẹ đi
Rời xa quê cũ, rời xa quê cũ có mong quay về
Hỡi con quay về, mẹ còn đây, mẹ chờ con


Chờ hoài nơi chốn xa xăm, chờ con mòn mỏi
Chờ con mòn mỏi, sớm khuya lâu rồi
Sớm khuya lâu rồi mẹ chờ con, mẹ chờ con


Mẹ chờ con, chờ trong nắng mưa, mái lá đơn sơ
Chiều dần buông, chiều dần buông tiếng bìm bịp kêu chiều
Nhớ con thật nhiều, hỡi con, tiếng mẹ gọi chờ con


Từ ngày con đi, gió lạnh về khuya, chiếc võng đong đưa
Lòng mẹ thương, lòng mẹ đau như ai xé ai cào
Khúc ca nghẹn ngào, nhớ con, có mẹ già nằm nghe nắng mưa


Rồi ngày, con trở về đây, mồ kia xanh cỏ, mồ kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi
Lấp thân mẹ rồi còn đâu mẹ chờ con
Mồ kia xanh cỏ, mồ kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi
Lấp thân mẹ rồi, còn đâu mẹ chờ con
Mẹ chờ con, mẹ chờ con, mẹ còn đâu.


Nghe thêm