Máy Tính Cho Cuộc Sống

Trình bày: 

Mai Quốc Việt


Bài hát Máy Tính Cho Cuộc Sống
__________
Cách cách cách cách… Đến Rồi
Cách cách cách cách… Đến Rồi
Cách cách cách cách… Đến Rồi
Sáng ước mơ khi Bụt về

Kìa bụt đến với khắp muôn nơi
Bụt yêu thương bao trẻ em thơ
Bụt mang trao bao máy tính
Trao niềm vui, trao tiếng cười

Kìa máy tính đến khắp muôn nơi
Kìa trí thức thắp sáng tương lai
Đàn em thơ khoe máy mới
Học thêm hay, thêm điểm 10

Cách cách cách cách… Enter
Cách cách cách cách… Enter
Cách cách cách cách… EnterThể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm