Manon Lescaut, Atto II: "Oh, sarò la pìu bella!... Tu, tu, amore? Tu?"

Trình bày: 

Jonas KaufmannThể loại:  Âu Mỹ


Nghe thêm