Manon Lescaut, Atto II: "Ah! Manon mi tradisce"

Trình bày: 

Jonas KaufmannThể loại:  Âu Mỹ


Nghe thêm