Magnificat, RV610, 2. Coro (Soprano, Alto, Tenore)

Trình bày: 

Et Exultavit - Nicholas McGegan & Thể loại:  Hòa Tấu,  Classical


Nghe thêm