Lý Quạ Kêu

Sáng tác: 

Dân Ca

Trình bày: 

Hồ Quang Lộc & 

Hồng Phượng
Nghe thêm