Lý Cây Bông

Sáng tác: 

Dân Ca

Trình bày: 

Hòa Tấu


Bông xanh bông trắng
Rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi
Bông lê cho bằng bông lựu ơi bạn ơi
Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông
Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông

Bông xanh bông trắng
Rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi
Bông lê cho bằng bông lựu ơi bạn ơi
Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông
Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông

Bông [Am] xanh bông [C] trắng
Rồi lại vàng [G] bông, ơi bạn [Am] ơi
Bông lê cho bằng bông [Em] lựu ơi bạn [Am] ơi
Là [C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [G] bông
Là [C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [Dm] bông

Bông [Am] xanh bông [C] trắng
Rồi lại vàng [G] bông, ơi bạn [Am] ơi
Bông lê cho bằng bông [Em] lựu ơi bạn [Am] ơi
Là [C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [G] bông
Là [C] a í a đố [Am] nàng, [C] bông rồi lại mấy [Dm] bông


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Không Lời


Nghe thêm