Luôn luôn mãi mãi

Sáng tác: 

Đức Huy

Trình bày: 

Đức Huy


Nếu anh là rạng đông em sẽ là chim hót
Nếu anh là cơn gió em là cây lá rụng
Báo tin mùa thu sang cho đôi mình quen biết
Bóng trăng tròn hay khuyết cho chúng mình nên duyên
Mình như hình với bóng
Mãi mãi luôn gần nhau
Mình như ngàn vì sao
Mình như dòng sông sâu
Dù mai này bão tố
Kéo gió mưa về đây
Dù cho đời đổi thay
Tình mình không nhạt phai hah
Luôn luôn mãi mãi mình có nhau
Luôn luôn mãi mãi mình có nhau
Nếu anh là đại dương em sẽ là sóng vỗ
Nếu anh là nhung nhớ em là đêm mất ngủ
Tuyết rơi phủ mùa đông anh sẽ là chăn ấm
Quấn em mềm trong tay trên gối mộng ngất ngây
Mình như hình với bóng
Mãi mãi luôn gần nhau
Mình như ngàn vì sao
Mình như dòng sông sâu
Dù mai này bão tố
Kéo gió mưa về đây
Dù cho đời đổi thay
Tình mình không nhạt phai hah
Luôn luôn mãi mãi mình có nhau
Luôn luôn mãi mãi mình có nhau
Luôn luôn mãi mãi mình có nhau (mãi mãi mình có nhau)
Luôn luôn mãi mãi mình có nhau (mãi mãi mình có nhau)

[C] Luôn luôn [Am7] mãi mãi mình có [Dm7] nhau [G7sus4]
[C] Luôn luôn [Am7] mãi mãi mình có [Dm7] nhau [G7sus4]
[C] Luôn luôn [Am7] mãi mãi mình có [Dm7] nhau [G7sus4]
[C] Luôn luôn [Am7] mãi mãi mình có [Dm7] nhau [G7sus4]

1. Nếu anh là rạng [C] đông em sẽ là chim [F] hót
Nếu anh là cơn [Dm7] gió [G] em là cây lá [C] rụng [G7sus4]
Báo tin mùa thu [C] sang cho đôi mình quen [F] biết
Bóng trăng tròn hay [G7sus4] khuyết [G] cho chúng mình nên [C] duyên

2. Nếu em là công [C] viên anh sẽ là bóng [F] mát
Nếu em là câu [Dm7] hát [G] anh sẽ là thiên [C] đàng [G7sus4]
Ðóa hoa hồng mùa [C] xuân hôn em dài nắng [F] mới
Thấm môi nồng ân [G7sus4] ái [G] cho chúng mình có [C] đôi

ĐK: Mình như hình với [E] bóng, mãi mãi luôn gần [Am] nhau
Mình như ngàn vì [F] sao, mình như dòng sông [G] sâu [C]
Dù mai này bão [E] tố, kéo gió mưa về [Am] đây
Dù cho đời đổi [F] thay, tình mình không nhạt [G] phai [A]

Chuyển sang tone [D] ----------

[D] Luôn luôn [Bm7] mãi mãi mình có [Em7] nhau [A7sus4]
[D] Luôn luôn [Bm7] mãi mãi mình có [Em7] nhau [A7sus4]
[D] Luôn luôn [Bm7] mãi mãi mình có [Em7] nhau [A7sus4]
[D] Luôn luôn [Bm7] mãi mãi mình có [Em7] nhau [A7sus4]

3. Nếu anh là đại [D] dương em sẽ là sóng [G] vỗ
Nếu anh là nhung [Em7] nhớ [A7sus4] em là đêm mất ngủ
Tuyết rơi phủ mùa [D] đông anh sẽ là chăn [G] ấm
Cuốn em mềm trong [Em7] tay, [A7sus4] xin gối mộng ngất [D] ngây

ĐK: Mình như hình với [F#] bóng, mãi mãi luôn gần [Bm] nhau
Mình như ngàn vì [G] sao, mình như dòng sông [A] sâu [D]
Dù mai này bão [F#] tố, kéo gió mưa về [Bm] đây
Dù cho đời đổi [G] thay, tình mình không nhạt [A] phai

[D] Luôn luôn [Bm7] mãi mãi mình có [Em7] nhau [A7sus4]
[D] Luôn luôn [Bm7] mãi mãi mình có [Em7] nhau [A7sus4]
[D] Luôn luôn [Bm7] mãi mãi mình có [Em7] nhau [A7sus4]
[D] Luôn luôn [Bm7] mãi mãi mình có [Em7] nhau [A7sus4]Nghe thêm