Lòng Mẹ

Sáng tác: 

Y Vân

Trình bày: 

Thụy Miên
Nghe thêm