Lòng dạ con người

Sáng tác: 

Thanh Hùng

Trình bày: 

Đăng Anh


1. Lòng dạ con người ai có ngờ đâu
Nhiều lúc giàu sang người ta ở bên mình
Những khi hết tiền người bỏ ta mà đi
Tiền hết tình suy không ngần ngại chi

2. Tự hỏi trong lòng đời người có là bao
Mà cớ vì sao hơn thua ganh ghét tranh giành
Cũng vì chữ tiền bỏ nghĩa anh em
Đê hèn gian dối vì hai chữ tiền

ĐK: Tại sao rào trước đón sau, mưu toan tính toán chà đạp lẫn nhau
Vì sao phân thấp phân cao, hèn sang chi để kẻ vui người buồn
Ra đi mang lấy được chi, cao sang quyền quí có là gì đâu
Rồi mai ta sẽ ra sao hay là thân xác vùi chôn đáy mồ

3. Cuộc đời thoáng tựa chiêm bao
Như những vì sao đêm sáng ngày tàn
Số ở cõi tạm xin đừng mãi hơn thua
Đừng sân si nữa cho lòng từ bi


Xem trên Youtube

Intro: [Dm][F]-[Gm][Am][Dm]-[F][Gm]-[Am][Dm]-[Am][Dm]

1. Lòng dạ con [Dm] người ai có ngờ [F] đâu
[Dm] Nhiều lúc giàu [Gm] sang người [Am] ta ở bên [Dm] mình
Những khi hết [F] tiền người bỏ ta mà [Dm] đi
Tiền hết tình [Gm] suy [Am] không ngần [Dm] ngại chi

2. Tự hỏi trong [Dm] lòng đời người có là [F] bao
[Dm] Mà cớ vì [Gm] sao hơn [Am] thua ganh ghét [Dm] tranh giành
Cũng vì chữ [F] tiền [Dm] bỏ nghĩa anh [Gm] em
Đê hèn gian [A7] dối vì hai [Dm] chữ tiền

ĐK: Tại [F] sao rào trước đón [Bb] sau, [Am] mưu toan tính [Gm] toán [C] chà đạp lẫn [F] nhau
[Dm] Vì [Gm] sao [Dm] phân thấp phân [C] cao, hèn sang chi [F] để kẻ vui [Dm] người buồn
Ra [F] đi mang lấy được [Bb] chi, [Am] cao sang quyền [Gm] quí [C] có là gì [F] đâu
[Dm] Rồi [Gm] mai [Dm] ta sẽ ra [C] sao hay là thân [Am] xác vùi chôn [Dm] đáy mồ

3. Cuộc [Dm] đời thoáng tựa chiêm [F] bao
[Dm] Như những vì [Gm] sao [Am] đêm sáng [Dm] ngày tàn
Số ở cõi [F] tạm xin [Dm] đừng mãi hơn [Gm] thua
Đừng sân si [Am] nữa cho lòng [Dm] từ bi


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm