Lời Thỉnh Cầu Của Mẹ Biển Đông

Sáng tác: 

Nguyễn Anh Trí

Trình bày: 

Đặng Thanh Hải


Những năm tháng này
Mỗi người dân Việt
Đều nghe
Lời thỉnh cầu tha thiết
Của Mẹ Biển Đông.

Tiếng đảo chìm, đảo nổi vang vang,
Với lời thỉnh cầu phải là Đất Việt.
Trường Sa, Hoàng Sa đều là máu thịt.
Không được phụ lòng với Tổ tiên.

Lời thỉnh cầu từ đáy biển thẳm sâu,
Những than, những dầu thỉnh cầu dâng hiến;
Tiếng những đoàn thuyền thỉnh cầu ước nguyện
Mong chuyến ra khơi bão lặng, giông dừng.

Lời thỉnh cầu chan chứa ước mong,
Để được hòa bình, để ngừng máu chảy;

Mẹ Biển Đông ơi!
Mẹ Biển Đông ơi!
Mẹ Biển Đông ơi!
Chúng con xin nhớ
Những thẳm sâu trong lời Mẹ thỉnh cầu!
Tổ quốc thiêng liêng trong lời Mẹ thỉnh cầu!


Nghe thêm