Lời Phật Dạy

Sáng tác: 

Tôn Thất Minh

Trình bày: 

Bảo Yến


Lời nguyện cầu "Nam mô A Di Đà Phật"
Từ bi Ngài vang khắp thế gian.
Không xa hoa, không ham lợi quyền,
Đi tu tập tìm đường quang minh.

Lời nguyện cầu Nam mô A Di Đà Phật
Lòng đức Phật yêu thương chúng sinh,
Không tham lam, không mang hận thù,
Không ghét bỏ và đừng hơn thua.

Xin anh em trên thuận dưới hòa,
Xin cha mẹ an lành tuổi chiều xuân,
Xin nhân duyên bên đời hoan hỷ,
Cho tiếng cười còn nhiều trên môi.

Xin thiên nhiên trên thuận dưới hòa
Cho con người bớt nhiều khổ lầm than
Xin tương lai thêm nhiều phước lành
Trái Đất này được nhiều an vui.

Thế giới này hòa bình yêu thương
Lời nguyện cầu Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời Phật dạy ta nguyện khắc sâu,
Lời Phật dạy ta nguyện thành tâm.

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm