Lời Gọi Chân Mây

Sáng tác: 

Lê Mộng Nguyên

Trình bày: 

Lưu Bích
Nghe thêm