Lời Dâng Đầu Năm

Trình bày: 

Lm. Quang Lâm


Biết trong đời con, con có Chúa mãi là mùa xuân. Biết trong lầm than, con có Chúa là nguồn ủi an. Yêu thương dắt dìu, ân thiêng ban tặng. Chúa ơi, Chúa ơi con xin dâng hết cho Ngài trong lời kinh đầu năm.
ĐK:Ngày đầu năm mới con hát vang lên câu chúc tụng. Chúa là mùa xuân, là mùa xuân chan hoà khắp nơi. Tình thương của Chúa thật lớn lao không gì sánh với hạnh phúc cho muôn người hướng tới mãi muôn đời tình xuân đẹp tươi.
Sống trong bình an con có Chúa mãi là mùa xuân. Sống trong thành tâm tình yêu Chúa tuôn tràn phúc ân. Vâng thánh ý Ngài con dâng tất cả. Chúa ơi, Chúa ơi con xin dâng hết cho Ngài trong lời kinh đầu năm.
ĐK : Ngày đầu năm mới con hát vang lên câu chúc tụng. Chúa là mùa xuân, là mùa xuân chan hoà khắp nơi. Tình thương của Chúa thật lớn lao không gì sánh với hạnh phúc cho muôn người hướng tới mãi muôn đời tình xuân đẹp tươi.


Nghe thêm